طبق گزارشی از PricewaterhouseCoopers (PwC)، دارایی های دیجیتال می توانند اساساً نحوه تعامل طرفداران با تیم ها و ورزشکاران مورد علاقه خود را تغییر دهند، زیرا راه های بیشتری برای “ارتباط معنی دار” نسبت به قبل وجود خواهد داشت.

دارایی های دیجیتال همچنین می تواند فرصت درآمدزایی قابل توجهی را برای سازمان های ورزشی فراهم کند. PwC گفت که فروش بلیط، حقوق رسانه ای و حمایت مالی سه منبع درآمدی بزرگ برای تیم ها و لیگ ها هستند.

این گزارش می افزاید که هر سه جریان به دلیل بلیط های توکن شده، حقوق رسانه ای با توکن غیرقابل تعویض (NFT) و حمایت مالی از رویدادهای دیجیتال یا متاورس می توانند رشد قابل توجهی داشته باشند.

NFT ها ادعاهای دیجیتالی روی یک بلاک چین هستند که نشان دهنده مالکیت اقلام مجازی یا فیزیکی هستند. NFTهای کلکسیونی و توکن های عضو بلیط فصل (STM) تکامل و بهبود برنامه های وفاداری سنتی هستند، اما ترکیب متاورس با دارایی های دیجیتال (هم قابل تعویض و هم NFT)، بازار کاملا جدیدی را برای بخش های بیشتری از طرفداران فراهم می کند.

در این گزارش اشاره شده است که در پنج سال آینده، فروش دارایی های دیجیتال می تواند به یک جریان درآمد اصلی برای بسیاری از تیم ها و لیگ ها تبدیل شود.

توانایی ایجاد زیرساخت دارایی دیجیتال بزرگترین چالش برای تیم ها خواهد بود و آنها به فناوری پیشرفته برای اتصال داده های فروش دیجیتال با پایگاه های مشتریان موجود نیاز دارند.

PwC افزود، همچنین ضروری است که سازمان ها خطرات قانونی و پیامدهای مالیاتی از دارایی های دیجیتال را پیش بینی و کاهش دهند.