دوره فاندامنتال و بنیادی ارزهای دیجیتال همراه با زبان تخصصی

2,000,000 تومان
دوره فاندامنتال و بنیادی ارز های دیجیتال همراه با زبان تخصصی
21فروش
2,000,000 تومان

دوره فاندامنتال و بنیادی ارزهای دیجیتال همراه با زبان تخصصی

برای خرید این دوره میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید.

دوره فاندامنتال و بنیادی ارز های دیجیتال همراه با زبان تخصصی

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.