دوره تحلیل داده های درون شبکه ای

1,500,000 تومان
دورهتحلیل داده های درون شبکه ای
19فروش
1,500,000 تومان

دوره تحلیل داده های درون شبکه ای

برای خرید این دوره میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید.

دوره تحلیل داده های درون شبکه ای

معرفی و بررسی سایت های bybt.com , cryptoquant.com , glassnode.com

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معرفی و آموزش شاخص ها و داده ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.