بازار NFT بر روی بلاک چین Rubix Jupiter Meta ساخته شده است، که این شرکت ادعا می کند که هزینه گاز آن صفر است و پایدار است.

Jupiter Meta همچنین “Icons of Singara Chennai” را در بازار NFT خود راه اندازی کرده است که شامل 12 قطعه هنری دیجیتال از بناهای تاریخی، غذا، سواحل و ماهیت شهر چنای است.

Jupiter Meta چندین نسخه از هر اثر هنری را به عنوان NFT ضرب می کند و صاحب آن می شود و آنها را با قیمت ثابت می فروشد.

از سال گذشته چندین بازار NFT در هند ایجاد شده است، از جمله بازاری که توسط صرافی ارز دیجیتال WazirX و Rario متمرکز بر کریکت راه اندازی شد.

Jupiter Meta که در سال 2021 تأسیس شد، به کاربران اجازه می دهد NFT ها را در بخش هایی از جمله موسیقی، فیلم، هنر و فرهنگ با متاورس داخلی معامله کنند.