بیلی مارکوس، یکی از بنیانگذاران Dogecoin، در توییت اخیر خود از جامعه خواسته است که بر تبلیغات “ناپایدار” تمرکز نکنند.

به جای تمرکز بر تبلیغات و قیمت، بر کمک به ساخت و بهبود چیزی تمرکز کنید که می تواند ماندگار باشد.

او ادعا می کند که سرمایه گذاران باید تمرکز خود را از حدس و گمان قیمت به ساخت و بهبود پروژه های امیدوارکننده با پتانسیل بلندمدت تغییر دهند.

به گفته مارکوس، حتی ساختن یک میم در مورد Dogecoin کمک مثبتی به جامعه خواهد بود.

Dogecoin که از کد منبع لایت کوین فورک Lucky Coin در سال 2013 استخراج شد، در سال 2021 محبوبیت خود را افزایش داد و به محبوبیت اصلی رسید. همانطور که توسط U.Today گزارش شده است، تسلای ایلان ماسک به مشتریان خود اجازه داده است تا برخی کالاها را با سکه میم خریداری کنند.