یک گروه کاری از پارلمان روسیه اعلام کرده است که باید «مکانیسم‌هایی» برای کنترل تراکنش‌های رمزنگاری وجود داشته باشد.

بر اساس گزارش کوین تلگراف، به نقل از منابع رسانه های محلی، یک گروه کاری دومای ایالتی (مجلس پایین پارلمان روسیه) حمایت خود را از تنظیم، به جای ممنوعیت مطلق، دارایی های رمزنگاری شده ارائه کرده است. این اعلامیه در بحبوحه بحث‌های جاری بین بانک مرکزی روسیه (CBR) و وزارت دارایی این کشور برای بررسی آینده دارایی‌های رمزنگاری شده منتشر شد.

در این گزارش ادعا شده است که حدود 50 کارشناس در جلسه پانل دوما که “در مورد مسائل مربوط به مقررات ارزهای دیجیتال” نامگذاری شده است، شرکت کردند. این هیئت به این نتیجه رسید که مقررات “موثر و شفاف” دارایی های دیجیتال به ممنوعیت کامل ترجیح داده می شود، البته با مکانیسم هایی برای “کنترل تراکنش های ارزهای دیجیتال”.

همانطور که در این گزارش اشاره شد، نکته کلیدی، حمایت گروه کاری از رویکرد تنظیم مقررات وزارت دارایی است، در مقابل CBR که به دنبال محدودیت‌های حتی بیشتر برای ارزهای دیجیتال است.

در ژانویه، CBR پیشنهادی را برای ممنوعیت استخراج کریپتو و گردش ارزهای دیجیتال در روسیه اعلام کرد. وزارت دارایی به سرعت با مخالفت خود پاسخ داد و گفت که دارایی های دیجیتال باید از نظر مقررات مشابه با ارزهای فیات رفتار شود.