این وزارتخانه از جعبه جنگ خود برای توسعه اقتصاد خالق غیرمتمرکز، پرورش استعدادها و حمایت از شرکت‌هایی که دستگاه‌های VR/AR را توسعه می‌دهند، استفاده خواهد کرد.

شورای فرادولتی در حال کار است تا به مسائلی در فضای مجازی مانند حفاظت از اطلاعات شخصی و مالکیت معنوی و نظارت بر اعمال غیرقانونی رسیدگی کند.

اکوسیستم متاورس کره جنوبی در حال شکوفایی است، در حالی که بخش نوظهور به کانال جدیدی برای آزار و اذیت جنسی زنان و خردسالان تبدیل شده است.

در ژانویه، وزارت علوم یک استراتژی پنج ساله را برای تبدیل شدن به پنج رهبر برتر جهانی متاورس اعلام کرد، زیرا شرکت‌های محلی، مشاهیر و سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در این بخش هجوم می‌آورند.