MangoTV متعلق به سیستم پخش دولتی هونان است و چهارمین پلتفرم پخش جریانی محبوب در چین با 204 میلیون کاربر فعال ماهانه است.

بازار NFT MangoTV از کاربران می‌خواهد که حداقل ۱۴ سال سن داشته باشند تا NFT‌ها را در پلتفرم آن خریداری کنند، البته تا زمانی که نام واقعی، شماره شناسه و احراز هویت چهره را ارائه کنند.

فروش مجدد NFT در پلتفرم مجاز نیست.

هر دو بازار NFT خصوصی و دولتی در چین از زمانی که رسانه های دولتی ماهیت سوداگرانه NFT ها را مورد انتقاد قرار دادند، خود تنظیمی را بر روی پلتفرم های خود پیاده سازی کردند.